Lekcje z projektu – kolejna publikacja projektu TRACKs!

Uzupełnieniem podręcznika jest nasza kolejna publikacja: Lekcje z projektu. Repozytorium wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Zawarliśmy w niej nasze własne doświadczenia z pracy metodą video coachingu, jak również refleksje nauczycieli, wychowawców i opiekunów z obszaru ECEC, którzy byli zaangażowani w nasz projekt. Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji użytkownikom będzie łatwiej rozpocząć działania w swoich placówkach.

Zapraszamy do lektury!

Dokument Lessons learnt from case studies. Toolbox of knowledge, experiences and good practices - wersja angielska

Repozytorium jest także dostępne we wszystkich językach projektu:

Wersja w języku włoskim

Wersja w języku holenderskim

Wersja w języku polskim

Skrzynka z narzędziami: Wskazówki do wprowadzania metody video choachingu w zasięgu ręki!

Z radością prezentujemy główny rezultat naszego projektu - Skrzynkę z narzędziami. Wskazówki do analizy nagrań oraz video-coachingu jako narzędzia wsparcia i profesjonalizacji nauczycieli i edukatorów przedszkolnych i wczesnoszkolnych (ECEC) oraz studentów pedagogiki.

Głównym celem projektu było zbadanie, które aspekty codziennych praktyk w największym stopniu przyczyniają się do procesów uczenia się dzieci. Wybraliśmy metodę analizy video i video coachingu w celu pobudzenia refleksji leżącej u podstaw codziennych praktyk inkluzyjnych i ekskluzyjnych podejmowanych przez pracowników edukacyjnych. Wierzymy, że ta innowacyjna metoda uczenia doprowadzi do umacniania kultury refleksji.

Co znajdziecie w naszej “skrzynce z narzędziami”?

  • ramy teoretyczne leżące u podstaw analizy video i video coachingu;
  • kluczowe założenia analizy video i zasady jej wdrażania w codziennej praktyce;
  • perspektywy trzech różnych krajów wskazujące, w jaki sposób partnerzy zaimplementowali ogólne ramy teoretyczne i założenia metody w lokalnym kontekście.

Zapraszamy do lektury oraz wykorzystywania naszego przewodnika w codziennej pracy z dziećmi!

Narzędzie Toolbox - wersja angielska

Narzędzie jest także dostępne we wszystkich językach projektu:

Wersja w języku włoskim

Wersja w języku holenderskim

Wersja w języku polskim

Working Paper 1 - Raport porównawczy ECEC we Włoszech, Polsce i Belgii

Rosnąca różnorodność miast i szkół jest doświadczeniem ogólnoeuropejskim. Jednocześnie czas kolejnych kryzysów (globalny kryzys finansowy, migracja / kryzys związany z uchodźcami) ma poważny wpływ na kluczowe instytucje chroniące prawa i potrzeby obywateli UE. Dotyczy to również najmłodszego pokolenia w systemie edukacji, zwłaszcza w świetle ostatnich danych na temat rosnącego wskaźnika ubóstwa dzieci w Europie. Niemniej jednak, konsekwencje cięć socjalnych i super-różnorodności mają różny kształt i formę w różnych krajach europejskich. W tym sensie lokalne/krajowe decyzje i kontekst pozostają kluczowe dla organizacji edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad dzieckiem (ECEC) w danym państwie i nie wydaje się, aby ECEC była silnie zakorzeniona lub refleksyjna względem paneuropejskich, komunitarnych programów.
Niniejszy dokument jest ogólnym sprawozdaniem przedstawiającym przegląd trzech systemów krajowych (Belgia, Włochy, Polska) i przedstawiającym główne i najważniejsze problemy i wyzwania w obszarach edukcji wczesnoszkolnej i opieki nad dzieckiem we wszystkich trzech krajach.

Working Paper WP 1 - wersja angielska.

Raport jest także dostępny we wszystkich językach projektu:

Wersja w języku włoskim

Wersja w języku holenderskim

Wersja w języku polskim

TRACKs Nota Koncepcyjna

W centrum analizy problemu nierówności społecznych znajduje się zagadnienie jakości pracy nauczycieli oraz innych pracowników placówek edukacyjnych. Ich działania mają kluczowe znaczenie dla samopoczucia i rozwoju dzieci. Głównym celem projektu TRACKs jest zbadanie, które aspekty codziennych praktyk przyczyniają się do wzmacniania spójności, a zarazem zmniejszaniu się nierówności w procesie nauczania i uczenia się. Poprzez metodę treningu video (video coaching) chcemy prowadzić tę analizę angażując praktyków, by w procesie refleksji nad własnymi codziennymi praktykami i strategiami szukać rozwiązań.

TRACKs Concept Note - wersja angielska

 

Nota Koncepcyjna jest także dostępna we wszystkich językach projektu:

Wersja w języku włoskim

Wersja w języku holenderskim

Wersja w języku polskim