Wszystkie publikacje i raporty projektu TRACKs gotowe i dostępne!

Z dniem 31. sierpnia 2020 projekt TRACKs dobiegł końca. Na naszej stronie znajdą Państwo wszystkie publikacje dotyczące sytuacji ECEC oraz założenia i stosowanie metody video coachingu przygotowane w czasie trwania projektu oraz raporty dające możliwość prześledzenia procesu dochodzenia do tych rezultatów.

Wszystkie publikacje i raporty są dostępne po angielsku oraz w językach narodowych projektu: po polsku, włosku i holendersku.

Zapraszamy do lektury!

 

Kolejna publikacja projektu TRACKs

Van wazig naar scherp (‘From blurry to sharp. Video coaching as a motor for qualitative interactions, maximal growth opportunities and more inclusion’) to broszura w języku niderlandzkim, którą flamandzki zespół TRACKs przygotował na podstawie wszystkich naszych materiałów projektowych. Jest to inspirujący i praktyczny przewodnik dla każdego nauczyciela, pracownika przedszkola i opiekuna pozaszkolnego oraz jego zespołu. Zawiera wiele doświadczeń, wskazówek i dobrych praktyk, narracji i spostrzeżeń uczestników projektu TRACKs. Przewodnik jest dostępny w wersji drukowanej (dystrybuowany przez belgisjkich partnerów) oraz cyfrowej i może być bezpłatnie pobrany tutaj.

"By każde dziecko było widoczne - video coaching w praktyce" – Wydarzenie Upowszechniające w Polsce – 25.06.2020

W czerwcu odbyło się polskie Wydarzenie Upowszechniające. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa Sars-Cov2 zostało przeprowadzone w formie wirtualnej za pośrednictwem platformy.

Zrealizowaliśmy warsztaty dla dwóch grup, w sumie uczestniczyło 41 osób z całej w Polski. Uczestnicy reprezentowali przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, szkoły podstawowe, środowisko akademickie oraz organizacje pozarządowe.

Program spotkania obejmował wykład prezentujący całość pracy w projekcie oraz pracę w grupach:

  • Warsztaty By zrozumieć więcej… - jak pracować metodą video coachingu (prowadzenie M. Rościszewska-Woźniak, U. Majerska)
  • Warsztaty Edukacja out-doorowa w Polsce? Doświadczenia z przedszkola leśnego Leśna Grupa, PIPL Polski Instytut Placówek Leśnych i projektu LAS Leśna Akademia Sztuki (prowadzenie Justyna Gorce-Bałut)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane udostępnieniem wykładu "By każde dziecko było widoczne..." proszone są o kontakt (magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl)

O naszym projekcie w „Infanzii” – projekt dociera coraz dalej

Donosimy o kolejnej publikacji projektu TRACKs. W numerze wiosennym czasopisma „Infanzia” (Aprile/Giugno 2020) mieliśmy okazję zaprezentować nasz projekt i jego wyniki. Cieszymy się z tego bardzo, ponieważ jest to czasopismo docierające do praktyków, nauczycieli przedszkoli, opiekunów w żłobkach czy centrach opieki nad dziećmi.

Przedstawiliśmy założenia metody i jej podstawy teoretyczne:

- artykuł Arianny Lazzarri Introduzione. Sviluppare la riflessività di educatori e insegnanti: la pratica della video-analisi

- artykuł Lucii Balduzzi Il contributo della video-analisi nel campo della ricerca nella prima infanzia)

Oraz specyfikę krajową:

- artykuł Jana de Mets i Sofii Verschaeve przedstawiający kontekst belgijski (flandryjski) "From blurred to sharp”: il video-coaching come strumento per riflettere sull'importanza di interazioni educative di qualità nei servizi per l'infanzia,

- artykuł Chiary Dalledonne Vandini, Darii Quaglia, Danieli Turco Liverani dotyczący Włoch (Emilia Romagna) - Sostenere la riflessività di educatori e insegnanti attraverso la video-analisi per creare contesti inclusivi: lo studio di caso italiano;

- artykuł Magdaleny Ślusarczyk charakteryzujący przypadek Polski - Per coinvolgere tutti i bambini... Servizi per l’infanzia inclusivi per bambini e famiglie che provengono da gruppi svantaggiati: lo studio di caso polacco

Publikacja w języku włoskim, jest dostępna tutaj https://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_sito.php?sede_codice=1PWDIN02&page=2695148

Piąte międzynarodowe spotkanie zespołu TRACKs – Bolonia 28-29 listopada 2019

Jesienią spotkaliśmy się w we Włoszech. Podczas tego spotkania dyskutowaliśmy ostateczny kształt praktycznego uzupełnienia naszego podręcznika metody video coachingu (Skrzynka z narzędziami. Wskazówki do analizy nagrań oraz video-coachingu jako narzędzia wsparcia i profesjonalizacji nauczycieli i edukatorów przedszkolnych i wczesnoszkolnych (ECEC) oraz studentów pedagogiki). Będzie to repozytorium stanowiące ilustrację zastosowania metody i prezentujące cały przebieg naszej pracy w projekcie, pokazujące specyfikę zespołów krajowych.

Już dziś zapraszamy do zaglądania na naszą stronę!

Artykuł w Italian Journal of Educational Reseach

Z przyjemnością informujemy o artykule dotyczącym badań zrealizowanych w ramach projektu TRACKs. Artykuł zatytułowany The Contributions of Video-Analysis in Early Childhood Education and Care Research, autorstwa Valientiny Migliarini, Arianny Lazzari, Lucii Balduzzi, Jana De Mets i Magdaleny Ślusarczyk został opublikowany w „Italian Journal of Educational Reseach” („Giornale Italiano della Ricerca Educativa”) nr 23/2019, czasopiśmie naukowym dostępnym na zasadzie open access.

W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowania analizy wideo w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (ECEC). Cel przeprowadzenia takiego przeglądu wynikał z potrzeby zbadania możliwości i ograniczeń analizy wideo jako narzędzia mediacji badawczej, zwłaszcza w kontekście europejskim. Przegląd obejmuje studia w języku angielskim oraz w językach krajów partnerskich (tj. Włoch, Polski i Belgii / Flandrii).

Narracyjna synteza badań rozwija się wokół trzech obszarów:

(1) refleksji, świadomości i sprawczości nauczycieli / rodziców / społeczności,

(2) różnorodności i integracji;

(3) interakcji dzieci - nauczyciel / wychowawca.

 

Artykuł jest dostępny tutaj https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/view/3686/3401/

Miłego czytania!

Inkluzja czy iluzja? Wyniki projektu TRACKs na XVII Zjeździe PTS we Wrocławiu 11-14 września 2019

Podczas XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Ja, My, Oni? Podmiotowość, Tożsamość, Przynależność wyniki projektu TRACKs zaprezentowała Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński). Na podstawie prowadzonych w kontekście polskim, włoskim i belgijskim (flamandzkim) zastanawiała się nad koncepcją inkluzji w systemach oświatowych w okresie wczesnej edukacji wykraczającą poza model dostosowawczy i dającą potencjał integracji wszystkich uczniów.

Jak zachęcać do refleksyjności? Pierwsze wystąpienia z projektu TRACKs

Dzień przed naszym spotkaniem projektowym wyniki projektu TRACKs po raz pierwszy zostały zaprezentowane społeczności akademickiej. Lucia Balduzzi (UNIBO), Sofie Verschaeve (Arteveldehogeschool) i Jan de Mets (Ghent University) przedstawili referat “Enhance reflexivity through video-analysis: comparing two approaches” oraz dyskutowali nad użyciem metody wideo coachingu podczas 7th International Week Arteveldehogeschool. Zaprezentowali fragmenty nagrań wykonanych w czasie badań w Belgii i we Włoszech oraz przedstawili założenia metody, jej dylematy i wyzwania.

Zaledwie kilka dni później Sofie Verschaeve (Arteveldehogeschool), Jan De Mets (Uniwersytet w Gandawie), Valentina Migliarini, Lucia Balduzzi oraz Arianna Lazzari (UNIBO) zaprezentowali dwa studia przypadków z naszych badań na dorocznej konferencji stowarzyszenia ISSA (International Step by Step Association) Nurturing Enviroments w Leiden w Holandii 18-19 czerwca 2019.

 

Czwarte międzynarodowe spotkanie zespołu TRACKs – Gandawa 6-7 czerwca 2019

Już bliżej niż dalej do końca projektu! Tym razem na spotkaniu dyskutowaliśmy ostateczny kształt naszego najważniejszego rezultatu – podręcznika metody wideo coachingu dla nauczycieli, edukatorów i wszystkich innych osób pracujących w obszarze wczesnej edukacji i opieki oraz rozpoczęliśmy przygotowania do ostatniej części projektu – zbudowania repozytorium dobrych praktyk i scenariuszy zajęć. Jak widać dyskusje były gorące, a pomysłów nam nie brakuje.

Praca w toku

Jesteśmy obecnie w połowie realizacji projektu! Praca wre, część badawcza została już ukończona. Obecnie trwają sesje coachingowe w placówkach, które z nami współpracują, a kolejne aktywności już są planowane i przygotowywane. O przebiegu dotychczasowych prac można przeczytać tutaj.

Raporty w językach narodowych

Na naszej stronie pojawiły się raporty o sytuacji ECEC oraz założenia video coachingu w językach narodowych: po polsku, włosku i holendersku. Publikacje są dostępne tutaj.

Zapraszamy do lektury!

Trzecie międzynarodowe spotkanie zespołu TRACKs – Bolonia 16-17 września 2018

Gospodarzem trzeciego spotkania projektowego był Alma Mater Studiorum – Uniwersytet w Bolonii, a miało ono miejsce 16 i 17 września 2018 r.

Oprócz członków konsorcjum i zespołów projektowych towarzyszyli nam zaproszeni praktycy z Polski, Włoch i Belgii, z którymi współpracujemy w projekcie, którzy pomagają nam w stworzeniu narzędzia do pracy metodą video coachingu i są pierwszymi odbiorcami rezultatów projektu.

Pierwszy dzień poświęcony był właśnie pracy metodą video coachingu. Sofie Verschaeve i Ine Hostyn z Arteveldehogeschool przeprowadziły warsztaty, w których przybliżyły nam tajniki metody. Następnie wspólnie dyskutowaliśmy nad procesem coachingu i specyfiką metody w pracy nad zmniejszaniem nierówności społecznych.

Drugi dzień spotkania stanowiły wizyty studyjne w Nido Giovannino i Nido Pollicono, dwóch przedszkolach i centrach opieki nad dzieckiem, które biorą udział w projekcie, a ich kadra ściśle współpracuje z włoskim zespołem.

I wreszcie spotkanie konsorcjum poświęcone było pracy nad modelem coachingu ukierunkowanego na zmniejszanie nierówności i wspieranie rozwoju dzieci.

Pierwsze rezultaty projektu

Pierwsza faza projektu TRACKs powoli się kończy. Każdy z zespołów aktywnie współpracuje z wybranymi placówkami edukacyjnymi i niedługo możemy spodziewać się rezultatów tej pracy. Na razie natomiast prezentujemy pierwsze publikacje:

  • Working Paper 1 Comparing ECEC across Italy, Poland and Belgium - raport porównawczy systemów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w krajach biorących udział w projekcie. Raport można przeczytać tutaj.
  • TRACKs Concept Note - założenia i przewodnik do pracy metodą videocoaching'u. Publikacja jest dostępna tutaj.

Zapraszamy do lektury.

Drugie międzynarodowe spotkanie zespołu TRACKs w Gandawie

Nasze drugie spotkanie, 27 kwietnia 2018 w Gandawie, poświęcone było realizacji pierwszego zadania – przygotowania narzędzia do pracy w i z instytucjami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obecni byłi przedstawiciele wszystkich zespołów: Sofie Verschaeve (Aretveldehogeschool w Gandawie) i Jan de Mets (Uniwersytet w Gandawie), którzy nas gościli, Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Lucia Balduzzi i Arianna Lazzari (Alma Mater Studiorum Uniwersytet w Bolonii), Lara Furieri i Daria Quaglia (Cadiai Cooperativa Soziale w Bolonii) oraz  Monika Rościszewska-Woźniak i Urszula Majerska (Instytut Komeńskiego w Warszawie).

W toku dyskusji zatwierdziliśmy wybór placówek, z którymi prowadzimy badania i pracę nad narzędziami, jak i dokument prezentujący założenia pracy z nagraniami, by stanowiły narzędzie zmniejszania nierówności, a wzmacniania działań równościowych. Dokument ten – Concept Note of the TRACKs Project można znaleźć tu.

A na koniec każdy z zespołów podzielił się refleksjami dotyczącymi dotychczasowych działań w projekcie, podejmowanych aktywności, pozyskanych współpracowników i ekspertów, którzy jako Lokalne Rady Ekspertów (LAB) będą stanowić wsparcie.

Startujemy

W dniach 10 i 11 listopada w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu TRACKs. Poznajcie nasze zespoły:

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

2. Uniwersytet w Gandawie,

3. Alma Mater Studiorum - Uniwersytet w Bolonii,

4. Arteveldehogeschool w Gandawie,

5. CADIAI - Cooperativa Assistenza Disabili infermi Anziani Infanzia w Bolonii,

6. Instytut Komeńskiego w Warszawie.